Evaluare psihologică clinică

Evaluare psihologică clinică

Evaluarea psihologică – cunoscută și sub numele de testare psihologică – se face pentru a ajuta  psihologul să înțeleagă mai bine un individ și furnizează  valoroase informații cu privire la trăsăturile de personalitate, comportamentul, aptitudinile și modul de a gândi a persoanei evaluate. În funcție de scopul pentru care se realizează,  testarea psihologică include în mod obișnuit teste de inteligență, teste de personalitate, teste de aptitudini, teste de evaluare a unor funcții cognitive (gândirea, memoria, atenția), etc.

În procesul de evaluare psihologică nu este luat în considerare un singur test, de obicei sunt aplicate mai multe probe  însoțite de alte metode cum ar fi interviul clinic sau observația. În raportul de evaluare psihologică se vor menționa în mod obiectiv toate rezultatele obținute, atât deficiențele cât și punctele tari ale persoanei evaluate.

În urma procesului de evaluare este întocmit un raport ce poate fi solicitat fie de Comisia de încadrare în grad de handicap, fie de Comisia de expertiză a capacității de muncă, fie medici psihiatri sau neurologi, instanțe de judecată sau alte entități.

Rapoartele emise sunt timbrate conform prevederilor Colegiului Psihologilor din România.

Leave a Reply